Zwroty

Zależy nam, by każdy nasz Klient był w pełni zadowolony z dokonanych zakupów.

Dlatego też stworzyliśmy produkt, z którego sami często korzystamy i który chętnie byśmy kupili.

Jeśli jednak z jakiegoś powodu produkt nie spełnił Twoich oczekiwań, chcielibyśmy pomóc Ci w jak najszybszym rozwiązaniu problemu.

Zasady dotyczące zwrotów:

  1. Okres zwrotu: Możesz zwrócić zakupiony produkt w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania, bez podawania przyczyny.
  2. Stan produktu: Produkt musi być zwrócony w stanie nienaruszonym i w oryginalnym opakowaniu.

Adres do zwrotu:

IMKER
Batalionów Chłopskich 3D
22-470 Zwierzyniec

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać w przesyłce zwrotnej)

– Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Nr zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
Podpis Konsumenta(-ów)


Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.